Ceramic Lampholder e17 YX-F530

Lamohoder E17
YX-F530

  • E17 PORCELAIN LAMPHOLDERS
  • Rating: 75W-250V
  • Body: Porcelain Glazed. 

Detail Images

Ceramic Lamp holder E17 YX-F530-2
Ceramic Lamp holder E17 YX-F530-1
Ceramic Lamp holder E17 YX-F530-3